Digitalt utanförskap:

Minst en halv miljon svenskar uppskattas leva i digitalt utanförskap och många av dem är äldre. Dels är det svårt att lära sig nytt - men det är också en kostnadsfråga att hålla sig med bredband och tekniska prylar, menar Peter Sikström, generalsekreterare vid SPF Seniorerna.