ENSAMHETEN

När det gäller ensamhet så skiljer vi på ”frivillig ensamhet” och ”ofrivillig ensamhet”