Varför vara med i SPF Seniorerna

Våra prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa,
vård och omsorg, boende och rätt att arbeta. En
viktig fråga för oss är att pensionerna måste följa
med i samhällets inkomstutveckling. Det ska
också vara en självklarhet med valfrihet i fråga
om boende och rätten till vård och omsorg på
äldre dagar.