Varför vara med i SPF Seniorerna

Våra prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa, vård och omsorg, boende och rätt att arbeta. En viktig fråga för oss är att pensionerna måste följa med i samhällets inkomstutveckling. Det ska också vara en självklarhet med valfrihet i fråga om boende och rätten till vård och omsorg på äldre dagar.