Trygghetskedjan

Uppdaterades: 27 januari 2020

Ett telefonsamtal om dagen - en trygghet för den ensamboende.

SPF Seniorerna Jönköping Väster erbjuder medlemmarna att ansluta sig till Trygghetskedjan.

Redan innan statsmakterna började tala om frivillig social verksamhet har många föreningar länge bedrivit det.
Bland annat driver sedan ett antal år SPF Seniorerna Jönköping Väster Trygghetskedjan. Den vill vara ett komplement till hemtjänst, trygghetslarm och annat som ska öka tryggheten hos främst ensamboende äldre.

Genom att vara med i Trygghetskedjan vet du själv och dina anhöriga att du inte blir utan hjälp om något hänt dig hemma.
Du ringer själv varje förmiddag till en telefonsvarare, får en liten hälsning och talar om ditt namn och telefonnummer.
Någon i gruppen kring Trygghetskedjan prickar vid lunchtid av alla som ringt. Om ditt namn saknas (man glömmer så lätt att ringa), så ringer vi upp.
Om man inte får svar under eftermiddagen kontaktas den eller de personer, som du gett oss namn och telefonnummer till och som har fått en nyckel av dig. Denne har då möjlighet att kontrollera att allt står rätt till.
Att vara med i Trygghetskedjan kostar för närvarande 10 kr i månaden. Man behöver inte vara medlem i SPF Seniorerna för att delta.
Har du daglig kontakt med en och samma person? Om inte, kontakta Ulla Johansson, SPF Seniorerna Jönköping Väster, för att få veta allt om Trygghetskedjan.
Ulla når du på telefon 036-16 60 37, 070-836 60 37

Publicerades: 27 januari 2020 Uppdaterades: 27 januari 2020