Katolska kyrkan 6 februari 2020

Uppdaterades: 17 mars 2020

Ett 30-tal medlemmar gjorde ett intressant besök i Katolska kyrkan.

Vi fick ett varmt mottagande av diakon Göran Fäldt. Han berättade att kyrkans fullständiga namn är Sankt Franciskus Katolska Kyrka. Att kyrkan vigts till den Helige Franciskus ära är helt naturligt eftersom det funnits ett Gråbrödrakloster i Jönköping redan på 1200-1500-talet. 

Kyrkobyggnaden invigdes 1974 men då församlingen efter hand blivit större har församlingsgården utvidgats med S:ta Clarasalen och några mindre rum. I kyrkans entréhall finns ett porträtt av Påve Franciskus och ett av den svenske kardinalen Anders Arborelius. I kyrkorummet ser vi två vackra blyinfattade fönster, ett stort krucifix samt en madonna, kopia av den gotiska Öjamadonnan.

Diakon Fäldt informerade oss om katolska kyrkans många symboler och ritualer, om dopets och påsktidens högtidliga firande. I församlingen i Jönköping finns nu ca 4000 medlemmar. Varje dag firas mässa och på söndagar kan det bli upp till fem mässor på olika språk. Pax et Bonum, som betyder Frid och Allt Gott, gäller som hälsning alltsedan den Helige Franciskus dagar.

Vid en gemensam kaffestund efter rundvandring fanns möjlighet att ställa frågor som diakon Fäldt gärna besvarade.

Publicerades: 17 mars 2020 Uppdaterades: 17 mars 2020