Årsmöte 2020

Uppdaterades: 26 januari 2020

Kallelse till årsmöte 20 februari kl 15.00

Motion som medlem önskar få behandlad ska vara styrelsen tillhanda
senast 1 februari.

Årsmöteshandlingar finns hos Ulla Johansson,
tfn 036-16 60 37, mobil 070-836 60 37, en vecka före årsmötet.

Ingvar Bodin underhåller med "Bilder och berättelser
från gamla Jönköping".

Servering och lotteri.

Publicerades: 26 januari 2020 Uppdaterades: 26 januari 2020