Kommande träffar

Månadsträff 27 januari kl.14.30, TEMA träff den 7 februari kl 14,30, Årsmöte den 24 februari kl. 14.30