Corona information

Månadsträffen den 27/1 hoppas vi kunna genomföra men måste begränsa antalet till 50 personer. Detta innebär att när 50 passerat entrén så måste vi stänga. Dessutom kommer vi att begära Covidbevis, på papper eller i telefon. Se information om hur du skaffar Covid-bevis, om du inte redan har.