Tack för er insats.

SPF: are i Hestra ordnade ved till Hestragården.I slutet av förra året fick SPF en förfrågan från Hestragården om föreningen kunde ge ett bidrag för inköp av ved till deras braskaminer. Kommunens ved var slut och det var svårt att få tillgång till mer.Styrelsen beviljade ett bidrag på 500 kronor vilket räckte för behovet under december,Då kommunen gjort en gallring av en björkdunge utmed Äspåsvägen tog SPF kontakt med ansvariga på Gislaveds kommun och fick tillstånd att ta hand om nedhuggna björkar för att kapa upp till ved.Ett förbehåll var dock att veden används för allmänt bruk, Hestragårdens äldreboende som SPF framförde vid förfrågan, men även grillplatser och annat tänkbart som kommer samhället, skolan och friluftslivet till nytta. Den får inte nyttjas privat eller säljas.  "Läs mer nedan"