Om oss

Uppdaterades: 23 januari 2021

Styrelsen:

Styrelsen har följade sammansättning fr.o.m 20200312.

Ordf.: S-Å Hagström Tel. 070-2836618  Mail: hagstromst@hotmail.com

V.ordf.: I. Wiman Tel. 0370-81404 Mail: wiman2013@live.com

Sekr.: IreneMalm Tel. 0370-81114 Mail: malm2013@live.com

V.sekr.: B. Nilsson Tel. 073-31412733

Kassör.: L. Andersson Tel. 0370-81711 Mail: lenn.art50@live.se

V.kassör.: R-M. Mauritsson Tel. 070-6158063

Ledamot: G. Eriksson Tel. 072-7045008

Suppleant: A. Tammjärv Tel. 070-3198552

 Funktionärer:

Medlemsregister: U Mårtensson Tel. 0705581019

Medlemsregister(ers.): L. Peterson Tel. 0370690814

Webbredaktör: S-Å Hagström Tel. 0702836618 Mail: hagstromst@hotmail.com

V. webbredaktör: vakant

PR och rekrytering: Hela styrelsen/ I. Wiman Tel. 0370-81404

Trafikombud: S-Å Hagström Tel. 0702836618

KPR-ombud: S-Å Hagström,  I. Malm Tel. 037081114

Hälsokommittè: Christina Frisk Tel. 070-8141143
                           R-M Mauritsson Tel. 070-6158063

Publicerades: 12 februari 2018 Uppdaterades: 23 januari 2021