Första spadtaget för Bankeryds trygghetsboende

Idag den 2 mars tog första spadtaget för Bankeryds trygghetsboende

  • Bo Enar Karlsson, PRO, Olof Ejdeblad, SPF, Eric Engelbrektsson, VD Junehem, projektledare
  • Första spadtaget
  • Bo Enar Karlsson, PRO, Olof Ejdeblad, SPF, Eric Engelbrektsson, VD Junehem, projektledare
  • Första spadtaget

Under många år ända sedan 2018 har pensionärsföreningarna i Bankeryd kämpat för ett trygghetsboende. Nu äntligen ser det ut att komma igång. Det blir 15 lägenheter av olika storlek och en gemensamhetslokal där det kommer att finnas en kommunanställd aktivitetsvärd. Junehem är bostadsbolaget som förmedlar bostäderna genom att man ställer sig i kö och meddelar att man också vill köa för trygghetsboende.