Månadsmöte den 13 mars

SPF BANKERYD INBJUDER TILL MÅNADSMÖTE MÅNDAGEN DEN 13 MARS KL 14.00 I FÖRSAMLINGSGÅRDEN

  • Dick Wåhlin

Dick Wåhlin föreläser om och visar bilder på naturen i södra vätterbygden.

Anmälan om deltagande till spf.bankeryd@gmail.com eller via telefon till Berit 070-386 77 78 senast onsdag den 8 mars -

Friskvårdskort ska inlämnas - dragning i friskvårdskortlotteriet

Om du har allergi, v.g tag med eget kaffebröd

Tacksamt mottages lotterivinster

Välkomna !