Danmarks resa maj 2023

Nu äntligen kan resan till Danmark, Jylland och Tyskland bli av.

Reseprospekt

Focus Resor med Lennart Bergström har planerat en resa på den grund som Erik Brasch och Jan-Erik Fälth har beskrivit. Det blir en trevlig resa!
Danmark har blivit ett ännu dyrare land efter pandemin än det var tidigare men vi hoppas ändå att priset skall vara acceptabelt. Se bifogat prospekt! Resans pris är baserat på minst 30 deltagare. På samma sätt som vi gjorde i samband med Baltikumresan får alla SPF:are ta med sig vänner som inte är medlemmar i SPF.
Anmälan görs genom inbetalning av anmälningsavgiften 1000 kr per person senast den 22 april till bankgiro 5356-3227.
Om du har frågor kan du ställa dem till Resekommittén: Bengt Wagner 070-9991063, Elisabet Larsson 070-2691878, Kjell Larsson 070-5730362 eller till ordförande Olof Ejdeblad 076-0203657.
Välkommen ombord
Resekommittén