SPF Bankeryd skänkte överskott från månadsmöte till Ukraina

Vid månadsmöte den 14 mars beslöts på förslag av en medlem att överskottet vid månadsmötet skall gå till Ukraina och äldres behov där. Överskottet blev 3000 kr och SPF Bankeryd uppmanar distrikt och andra SPF-föreningar att göra detsamma.