Månadsmöte den 9 maj

MÅNADSMÖTE MÅNDAGEN DEN 9 MAJ KL 14.00 I FÖRSAMLINGSGÅRDEN

  • Mats Löwing

Mats Löwing (Präst) kåserar på temat ” En präst och hans resväska”

Anmälan om deltagande till spf.bankeryd@gmail.com eller via telefon

till Berit 070-386 77 78 senast den 4 maj

 Tacksamt mottages lotterivinster