Månadsmöte den 12 september

SPF BANKERYD INBJUDER TILL MÅNADSMÖTE MÅNDAGEN DEN 12 SEPT. KL 14.00 I FÖRSAMLINGSGÅRDEN

  • Yvonne Teiffel

Journalisten Yvonne Teiffel kåserar på temat
” 50 år som journalist ”


Anmälan om deltagande till spf.bankeryd@gmail.com eller via telefon
till Berit 070-386 77 78 senast den 7 sept.
Tacksamt mottages lotterivinster
Välkomna !