Digitalt månadsmöte den 8 mars

  • 15 februari 2021

Från pol till pol

  • Äventyrsfilmaren Fredrik Blomkvist

Digitalt månadsmöte måndagen den 8 mars kl 14.Äventyrsfilmaren Fredrik Blomqvist berättar och visar bilder från sina resor.

Anmälan om deltagande till Olof Ejdeblad olof.ejdeblad@gmail.com eller på telefon 0760-203657 senast den 6 mars.

Separat information kommer att sändas ut via mail om hur man ansluter sin dator till mötet.

Publicerades: 15 februari 2021 Uppdaterades: 15 februari 2021