Månadsmöte den 11 oktober

Astrid Lindgren författare och granne på Näs                  Ingegerd Östman berättar och visar bilder från tiden då familjen bodde granne med Astrid Lindgren på Näs prästgård i Vimmerby

I oktober hoppas vi kunna vara i församlingsgården och kunna återgå till ett möte som liknar de tidigare även om vi måste hålla avstånd för att minska smittrisk.