Digitalt månadsmöte den 8 februari

Till Nordkap med bil och båt genom ett fantastiskt Norge

  • Maria och Lennart Erlandsson berättar och visar bilder

MÅNDAGEN DEN 8 FEB KL 14.00
DIGITALT PÅ NÄTET.

Anmälan om deltagande till olof.ejdeblad@gmail.com eller 0760-203657 senast den 6 feb 2021.
Separat information kommer att sändas ut via mail om hur man ansluter sin dator till mötet.