Digitalt månadsmöte den 10 maj

Månadsmöte den 10 maj, digitalt på nätet

”ATT VÅGA FÖLJA SIN DRÖM”

Författaren och sjuksköterskan Frida Moisto berättar och visar bilder om sitt författarskap.

Anmälan om deltagande till olof.ejdeblad@gmail.com eller 0760-203657 senast den 8 maj.

Välkomna!