Möte om projektet Ensamma äldre

Möte onsdag den 14 oktober om projektet Ensamma äldre med PRO, SKPF, RPG, Vårdcentral, kommunen

Hjälpa ensamma äldre

Ofrivillig ensamhet bland äldre personer är ett växande problem, inte minst på grund av Corona-pandemin. I länet finns 124 lokala pensionärsföreningar – en enorm resurs som gör mycket nytta för både medlemmar och andra.

Nu får länets pensionärsföreningar en fantastisk möjlighet att ytterligare hjälpa äldre personer som är ofrivilligt ensamma! Allmänna arvsfonden har beviljat oss stöd med 2.194.440 kronor under tre år för ett uppsökande projekt.

Såhär skall det gå till

Hitta: Vi planerar att samverka med hemtjänstpersonal, särskilda äldreboenden (SÄBO), hemsjukvården, vårdcentraler och anhöriga i länets 13 kommuner för att få hjälp att hitta ofrivilligt ensamma. Personalen erbjuder sig att förmedla kontaktuppgifter på de som önskar hjälp. De behöver inte vara medlem i en pensionärsförening. Tystnadsplikt och sekretess råder.

Förmedla: Ett kontaktcenter skapas där SPF Seniorernas konsulent Maria Jacobsson tjänstgör. Hit förmedlas kontaktuppgifter från t.ex. hemtjänstpersonal på de personer som själva önskar hjälp och stöd. Maria vidareförmedlar sedan kontaktuppgifterna till den lokalt verksamma gruppen som består av pensionärsföreningar som är beredda att försöka hjälpa.

Försöka hjälpa: Pensionärer från en pensionärsförening kontaktar den som önskar hjälp, första gångerna tillsammans med personal eller anhöriga. Man försöker hitta aktiviteter utifrån den ensammes önskemål. Målet är att så småningom kunna slussa in den ensamme personen i aktiviteter som redan pågår, till exempel i en pensionärsförening.

Det praktiska hjälparbetet kommer troligen inte att kunna starta förrän våren 2021 på grund av Coronasituationen.

Projektet leds av en ledningsgrupp med representanter från de fyra pensionärsorganisationerna, kommunerna, regionen och hälsohögskolan. Kjell Lindström är projektledare och Maria Jacobsson är projektsekreterare.

Har du frågor?
Kontakta: Maria Jacobsson 073-2671603 kansli@spf-f.se