Månadsmöte den 9 januari

REFERAT FRÅN SPF Seniorernas i Bankeryd månadsmöte i januari med sedvanlig grötfest
Carsten Berglunds föredrag är filmat och filmen visas när man trycker på den röda pilen i den sista bilden

  • Carsten Berglund
  • Förväntansfulla medlemmar
  • Gröten och skinksmörgåsarna serveras
  • Kön var läng
  • En lycklig vinnare
  • Carsten Berglund
  • Förväntansfulla medlemmar
  • Gröten och skinksmörgåsarna serveras
  • Kön var läng
  • En lycklig vinnare

SPF Seniorerna i Bankeryd har avhållit månadsmöte med sedvanlig grötfest i januari. Ordföranden hälsade välkommen till starten på det nya året. Parentation hölls till minne av under föregående års  avlidna medlemmar med  en tyst minut och en vacker dikt av Bo Setterlind lästes.

Månadsmötets föredragshållare, Carsten Berglund, hälsades välkommen. Det visade sig vara en riktig globetrotter med hela världen som arbetsfält, där han bl a missionerade om vikten av ha riktiga hörapparater för hörselskadade, vilket är en viktig grundval för all mänsklig kommunikation. Grunden härför var att han själv vid 23 års ålder drabbades av kraftigt nedsatt hörsel, men beslutade sig för att övervinna alla de svårigheter som en hörselskadad möter dagligdags. Därmed tog han beslutet att erövra världen. Med sin fru, sjuksköterska till yrket, har han rest i hela världen, inklusive USA med bil! Under åren och mellan resorna var han tvungen att operera sina öron och prova ut nya hörapparater och därmed kunna löpande informera sig om nyheter på området. Slutligen miste han hörseln helt och hållet och har fått inoperat cochleaimplantat på båda öronen och lovordade speciellt Landstinget i Jönköping för dess utmärkta hörselvård. Han har också ett eget företag som arbetar med utbildning och information till kommuner och landsting. Senaste resan precis för pandemin, blev en resa till Bhutan, ett av världens outforskade länder. Hans avslutande tes blev att livet inte tar slut med en hörselskada, speciellt när det finns så mycket hög teknik som hjälper oss att vara närvarande i det sociala livet. Åhörarna gav en stor applåd som tack, varefter det var dags för gröt och ”skinkmacka” som intogs  med stort välbehag.

PA Falk