Månadsmöte den 14 september 2020

Uppdaterades: 13 oktober 2020

Journalisten Rolf Fredriksson: Så fungerar EU bakom rubrikerna

  • Månadsmöte med journalisten Rolf Fredriksson
  • Månadsmöte med journalisten Rolf Fredriksson

SPF Seniorerna i Bankeryd har haft sitt månadsmöte måndagen den 14 sept.Ordföranden hälsade välkommen, speciellt gästföreläsaren utrikeskorrespondenten Rolf Fredriksson, f ö född i Vaggeryd, och gladdes åt den goda uppslutningen , ca 40 personer, beroende på att coronaföreskrifterna ger rätt att ha max 50 personer, varför en andra sammankomst var planerad två timmar senare.Övriga föreskrifter var perfekt åtgärdade, garanterande avstånd mellan de närvarande och ingen trängsel.
Rolfs föredrag hade rubriken Europa bakom rubriker och kulisser.Han har varit verksam under drygt trettio år med först Europa som verksamhetsfält och sedan specialbevakning på Bryssel och EU.Vi fick en synnerligen informativ redogörelse för viktiga händelser, åtföljt av bilder, av murens fall, utvecklingen i bl a Ukraina och Krim, där invånarna ansåg sig vilja bli delaktiga i västs standard och utveckling. Dessutom intressant information om den följande nedrustningen inom framför allt olika östländer, som Rolf följde på nära avstånd.Vid sin placering i Bryssel betonade han vikten av att EU är ett samarbetsorgan, där svenskarna har gott rykte och dessutom finns på olika nivåer inom hela EU , deltagande i de olika beslutsprocesserna. Inom EU finns det, i motsats till hans föregående bevakningsområde, oceaner av information, där det gäller att sovra i det tillgängliga informationsflödet för att få lämplig och framför allt riktig mängd information till olika media.
Efter kort frågestund avtackades Rolf med varm applåd,
Ordföranden kallade till fika av medhavd förning hos deltagarna, lotteri genomfördes och vi önskades välkomna till oktobermötet.

Publicerades: 14 september 2020 Uppdaterades: 13 oktober 2020