Månadsmöte den 11 oktober 2021

SPF Seniorerna i Bankeryd har haft sitt oktobermöte. Många glada och förväntansfulla medlemmar, ca 70 st, hade hörsammat kallelsen nu när vi kan återgå till normala mötesrutiner.
Ordföranden hälsade välkommen och den nya styrelsen kunde nu ordentligt presenteras. Information lämnades bl a om de nya betalningsrutinerna, dvs kontantlöst, som gäller för mötesavgift och lottinköp. Gympa sker på församlingsgården varje måndagkl 10.00. Julbordsresa har redan i stort sett färdigplanerats, kommer att ske till Mösseberg kurort till ett pris av 300 kr per person. Föreningen skall till kommunen lämna in en undersökning bland medlemmar för att avge synpunkter på seniorboende.Dagens föredragshållare, Ingegerd Östman från Jönköping, berättade om sin relation och vänskap med Astrid Lindgren, som grundades på att hon och föräldrarna flyttade till prästgården i Vimmerby, där det uppstod varm vänskap mellan föräldrarna och Astrids föräldrar. Så småningom växte flickorna upp och vi fick se bilder från olika kända byggnader från Astrids många böcker inklusive det berömda sockerdricksträdet. Ingegerd varvade skickligt med bilder och att läsa stycken ur olika böcker, som relaterade till de i Pippiböckerna omnämnda och kända platserna, som exvis Katthult, Norrgården, Mellangården, där Astrid bodde, och Sörgården.Ordföranden tackade för den så intressanta redogörelsen för denna så världsbekanta författarinnas uppväxt och medlemmarna instämde med lång applåd.Nästa månadsmöte är den 8 november. PA Falk

  • Ingegerd Östman
  • Ingegerd Östman

SPF Styrelsen 2021. På bilden saknas Marianne Garpheden och styrelseledamoten Barbro Lundström.