Årsmöte den 14 februari 2022

 • Kaffekommittén
 • Oskar Kjällgren
 • Kaffe med semla
 • Revisorerna
 • Ros till avgående
 • Avgående och nybliven ordförande på samma bild
 • Tack till avgående aktivtetsledare
 • Kaffekommittén
 • Oskar Kjällgren
 • Kaffe med semla
 • Revisorerna
 • Ros till avgående
 • Avgående och nybliven ordförande på samma bild
 • Tack till avgående aktivtetsledare

Ordföranden hälsade välkommen till årsmötet och utlyste val av ledare för detta. Mötet öppnades av denne och den enl stadgarna fastlagda agendan genomgicks, då kompletterad med olika valkommittéers tillägg. De upplästa punkterna förelades de närvarande för omröstning  och inga nämnvärda avvikelser togs till protokollet, utom en viktig sådan, nämligen att ordf Kjell Larsson hade avbett återval och ny valdes i form av Olof Ejdeblad, tidigare studieorganisatör. Mötesordföranden kunde efter avslutad genomgång konstatera att man med olika valinsatser och många som kvarstår på sina poster åter lyckats besätta alla de viktiga funktioner som gör vår förening till vad den är, dvs en sammanslutning där olika intressen möts och där man trivs tillsammans både på månadsmöten och inom de olika studiecirklar mm aktiviteter, som finns för att aktivera också sin fritid. Att föreningen även har en god ekonomisk ställning är också en styrka. När sålunda formalia avslutats avtackades tidigare ordföranden med blommor mm och varm applåd och samtliga funktionärer erhöll en liten” premie ” i form av en ros, Efter allt tal om ekonomi och personval inkom på scenen trubaduren Oscar Källgren som på ett underhållande sätt roade de närvarande med lite komik och trevliga kända låtar, där alla sjöng med liv och lust.

Den nyvalde ordföranden manade fram de goda semlorna, lotteriet avslutades och de närvarande tackades för den goda uppslutningen.

PA Falk