Studiecirkel elbilar, solceller mm

Studiecirkeln om elbilar och solceller mm är avslutad 2022. Om någon har en idé om studiecirkel hör av dig SPF Bankeryd.

Vid uppstarten den 5 april höll energirådgivarna på Jönköpings kommun en introduktion. Deltagarna hade många frågor. Cirkeln kommer därför att fortsätta med ett nytt möte. Vid detta möte skall elbilar diskuteras. Vi hoppas att vi skall kunna få kontakt med en föredragshållare i detta ämne. Under hösten kommer vi att fortsätta med möten om solceller, laddstolpar, batterier mm.