Studiecirkel elbilar, solceller mm

Ett uppstartsmöte hölls den 5 april. Deltagarna beslöt fortsätta cirkeln.

Vid uppstarten den 5 april höll energirådgivarna på Jönköpings kommun en introduktion. Deltagarna hade många frågor. Cirkeln kommer därför att fortsätta med ett nytt möte. Vid detta möte skall elbilar diskuteras. Vi hoppas att vi skall kunna få kontakt med en föredragshållare i detta ämne. Under hösten kommer vi att fortsätta med möten om solceller, laddstolpar, batterier mm.