Kallelse

Uppdaterades: 30 maj 2020

Styrelsens ledamöter kallas härmed till möte hos Ingvar Andersson i Prästaboda 10 juni kl. 14.00. Välkomna!

Publicerades: 28 maj 2020 Uppdaterades: 30 maj 2020