Trivselkväll i Högarör

Uppdaterades: 14 augusti 2019

Onsdagen 7 augusti Högarör

Första onsdagen i augusti hade SPF Seniorerna Landsbrobygden en trivselkväll vid hembygdsgården Högarör i Landsbro. Ordföranden Ingvar Andersson hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna. Först sjöng SPF-kören några sommarsånger och därefter blev det fika. Lannaskede hembygdsförening hade ordnat med kaffe, smörgåsar och kakor, som smakade förträffligt.
Sedan lämnades ordet till Helen Höijer som berättade om Lannaskede socken och dess historia från forntid till nutid. Vi fick också en intressant inblick i hembygdsföreningens tillkomst och utveckling. Ordföranden tackade Helen med en blomma för ett uppskattat föredrag.
Barbro Grahn Söderlund informerade om ett kommande studiebesök på Farstorps gård och ordföranden påminde om månadsträffen i september.

Publicerades: 17 juli 2019 Uppdaterades: 14 augusti 2019