Referat från årsmöte 13 feb 2019

Uppdaterades: 15 februari 2020

Årsmöte med SPF Seniorerna Landsbrobygden har hållits i Nävelsjö bygdegård.

 • Sekreteraren Birgitta Rydén Johansson, ordf. Charles Häll och valberedningens ordf. Lilian Tidåker
 • Fullsatt i Nävelsjö bygdegård
 • Charles Häll överlämnar ordförandeklubban till Ingvar Andersson
 • Charles avtackades med blommor av kassören Yvonne Svensson och nyvalde ordföranden Ingvar Andersson
 • Ingbritt Lingmert och Eva Wahlgren avgick från KPR och blev avtackade med blommor
 • Pristagare i boule:Lawrence Karlsson, Harald Simonsson oc Rune Eknäs
 • Priatagare boule damer: Gärd Gustavsson, Inger Karlsson och Ing-Britt Lingmerth
 • Pristagare bowling damer: Majlis Andersson och Gunnel Holmsten
 • Sekreteraren Birgitta Rydén Johansson, ordf. Charles Häll och valberedningens ordf. Lilian Tidåker
 • Fullsatt i Nävelsjö bygdegård
 • Charles Häll överlämnar ordförandeklubban till Ingvar Andersson
 • Charles avtackades med blommor av kassören Yvonne Svensson och nyvalde ordföranden Ingvar Andersson
 • Ingbritt Lingmert och Eva Wahlgren avgick från KPR och blev avtackade med blommor
 • Pristagare i boule:Lawrence Karlsson, Harald Simonsson oc Rune Eknäs
 • Priatagare boule damer: Gärd Gustavsson, Inger Karlsson och Ing-Britt Lingmerth
 • Pristagare bowling damer: Majlis Andersson och Gunnel Holmsten

Årsmöte med SPF Seniorerna Landsbrobygden har hållits i Nävelsjö bygdegård. Ordföranden Charles Häll kunde hälsa ett 100-tal medlemmar välkomna. Mötet inleddes med parentation och ljuständning för 10 avlidna medlemmar. Kören medverkade med sång och diktläsning.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Charles Häll. Till ny ordförande i föreningen valdes Ingvar Andersson. Övriga styrelseledamöter som omvaldes är Yvonne Svensson, Birgitta Rydén Johansson, Barbro Grahn Söderlund, Ingemar Oskarsson, Bernt Andersson och Birger Martinsson samt nyvaldes Jan Ohlinder. Den nyvalde ordföranden Ingvar Andersson tackade Charles Häll för hans insats som ordförande och överlämnade blommor och presentkort. Övriga avgående funktionärer avtackades också med blommor.
Föreningen har haft en livlig verksamhet med månadsträffar i Landsbro, Årset, Ramkvilla och Nävelsjö. Programmen har varit varierande med musikprogram och föredrag. Resor har anordnats både under våren och hösten, grillafton i Bäckaby och utflykt till Skede hembygdsgård under sommaren. Det har också varit ett studiebesök på Stensåkra Chark o Deli.
Studiecirklar har hållits i yoga, bokcirkel och körsång. Friskvårdsaktiviteterna har haft många deltagare i boule, bowling, styrketräning och promenader. Föreningen har också deltagit i kunskapstävlingen "Hjärnkoll".
Efter kaffeservering blev det prisutdelning till dem som lyckats bäst i boule- och bowlingtävlingarna. Barbro Grahn Söderlund informerade om vårens resa till Ronneby. Yvonne Svensson hälsade 5 nya medlemmar välkomna. Så blev det en stunds allsång och dragning på lotterierna. Charles Häll tackade till sist för en trevlig eftermiddag.

Text: Birgitta Rydén Johansson. Bilder: Harald Carlman.

Publicerades: 16 februari 2019 Uppdaterades: 15 februari 2020