Årsmöte

Uppdaterades: 14 februari 2017

Årsmöte den 8 februari 2017 i Nävelsjö Bygdegård. Bilderna tagna av Ingemar Oscarsson

 • May-Brith Billred, Charles Häll och Lars Melin
 • Allsång under ledning av Ulla Erdeberg och Birgitta Rydén Johansson
 • Lawrence Karlsson delar ut medaljer
 • Ewa Wahlgren, Ingbrith Lingmerth och Hillevi Remnebrand
 • Avgående funktionärer
 • May-Brith Billred. Majvor Andersson och Solbritt Andersson
 • May-Brith Billred, Charles Häll och Lars Melin
 • Allsång under ledning av Ulla Erdeberg och Birgitta Rydén Johansson
 • Lawrence Karlsson delar ut medaljer
 • Ewa Wahlgren, Ingbrith Lingmerth och Hillevi Remnebrand
 • Avgående funktionärer
 • May-Brith Billred. Majvor Andersson och Solbritt Andersson

Charles Häll öppnade årsmötet med att hälsa ca 80 medlemmar välkomna. Protokollet av årsmötet samt konstituerande finns att läsa under "Protokoll". Blommor utdelades till avgående funktionärer: May-Brith Billred, Lars-Gunnar Flink, Gaby Erdeberg,Eivor  Sandström, Rune Eknäs, Björn Sjöstrand, Gunnel Ekstrand, Kerstin Karlsson, Arne Andersson och Gudrun Ragnerby.

Lawrence Karlsson och Björn Sjöstrand delade ut medaljer för klubbmästerskap i boule och bowling.

Boule  Herrar: 1. Rune Eknäs 2. Birger Lingmerth 3. Hans-Gunnar Eklöf

Damer: 1. Ingbrith Lingmerth 2. Hillevi Remnebrand 3. Ewa Wahlgren

Bowling. Herrar: 1. Harald Simonsson (vandringspris) 2. Bernt Isaksson 3. Stig Karlsson

Damer. 1.May-Brith Billred(vandringspris) 2. Majvor Andersson    3. Solbritt Andersson

Publicerades: 14 februari 2017 Uppdaterades: 14 februari 2017