8 mars 2017

Uppdaterades: 11 mars 2017

Månadsträff i Ramkvilla Nygårdskyrkan

  • Nygårdskyrkans altare
  • Klas Håkanson
  • Charles Häll överlämnar blommor som tack för ett intressant föredrag
  • Kaffekommitten
  • Nygårdskyrkans altare
  • Klas Håkanson
  • Charles Häll överlämnar blommor som tack för ett intressant föredrag
  • Kaffekommitten

Owe Hördegård hälsade alla välkomna och berättade om verksamheten i Ramkvillabygden samt hälsade dagens gäst Klas Håkanson välkommen. Klas Håkansons tema var att berätta och visa bilder om sina yrkeserfarenheter och annorlunda uppdrag i flygbranschen. Han uttryckte att han haft världens bästa jobb. Han var varit verksam i SAS. Arbetat med bl.a. att organisera verksam-heten inför katastrofer som jordbävningar och flodvågskatastrofer. I samband med sitt arbete har han fått besöka många länder såsom Australien, Brasilien, Chile, Island, Grekland, Panamo m.fl. Charles Häll tackade med en bukett blommor för ett mycket intressant föredrag. (Om du är intresserad att läsa om vilka resurser som finns vid katastrofer googla in på SNAM= Svenska Nationella Ambulandsflyget)

Barbro Grahn Söderlund informerade om vårresan den 3 maj som går till Jönköping. Läs under rubriken Resor. Birgitta Ryden påminder om bokcirkel Läs under rubriken Studieverksamhet.

May-Brith Billred

Publicerades: 11 mars 2017 Uppdaterades: 11 mars 2017