Årsmötet 2018

Uppdaterades: 19 februari 2018

Årsmöte med SPF Seniorerna Landsbrobygden.

 • Kören sjöng vid parentation
 • Birgitta läste en dikt
 • Charles ledde förhandlingarna med säker hand.
 • Ledamöter i valberedningen avtackades
 • Så var det så dags för kaffe och semla.
 • I boule blev Mildred Sjöstrand Klubbmästare. 2:a Ing-Britt Lingmerth.3:a Gärd Gustavsson.
 • I herrarnas boulemästerskap segrade Rune Eknäs. 2:a blev Björn Sjöstrand och 3:a blev Harald Simonsson
 • Gunnel Holmsten vann vandringspriset i bowling
 • Kören sjöng vid parentation
 • Birgitta läste en dikt
 • Charles ledde förhandlingarna med säker hand.
 • Ledamöter i valberedningen avtackades
 • Så var det så dags för kaffe och semla.
 • I boule blev Mildred Sjöstrand Klubbmästare. 2:a Ing-Britt Lingmerth.3:a Gärd Gustavsson.
 • I herrarnas boulemästerskap segrade Rune Eknäs. 2:a blev Björn Sjöstrand och 3:a blev Harald Simonsson
 • Gunnel Holmsten vann vandringspriset i bowling


Den 14 februari höll SPF Seniorerna Landsbrobygden sitt årsmöte i Nävelsjö bygdegård. Ordföranden Charles Häll kunde hälsa ett hundratal medlemmar välkomna. Mötet inleddes med parentation och ljuständning för 6 avlidna medlemmar. Kören sjöng två sånger och Birgitta Rydén Johansson läste en dikt av Jan Arvid Hellström.

Föreningen har haft en livlig verksamhet under året som gått. Månadsträffar har hållits i Nävelsjö, Landsbro, Årset och Ramkvilla med varierande innehåll: musikunderhållning, författarbesök, föredrag, modevisning m.m. Resor har anordnats, på våren till Jönköping med studiebesök på Radio Jönköping, Spira och Högskolan. Kommunresan gick till Ekenässjön med besök på Bröderna Anderssons och hembygdsmuséet och höstresan gick till IKEA museum i Älmhult samt Växjö. Ett studiebesök på Viking Beds i Landsbro har också genomförts.

Studiecirklar har hållits i olika ämnen, yoga, bokcirkel, körsång och "Försök inte lura mig". Olika friskvårdsaktiviteter har haft många deltagare, t.ex. boule, bowling, styrketräning och promenader. Föreningen har också deltagit i kunskapstävlingen "Hjärnkoll" med gott resultat.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Charles Häll, som också omvaldes som ordförande för 2018. Övriga styrelseledamöter är Yvonne Svensson, Birgitta Rydén Johansson, Barbro Grahn Söderlund, Ingemar Oscarsson, Bernt Andersson samt nyvaldes Ingvar Andersson och Birger Martinsson. Avgående funktionärer avtackades med blommor.

Efter kaffe och semla blev det prisutdelning till de som lyckats bäst i boule- och bowlingtävlingarna. Det blev också dragning på friskvårdskorten och lotterier.

Barbro Grahn Söderlund informerade om vårens resa 23 maj till Ulricehamn och "Gårdarna runt sjön". Ordföranden påminde om nästa månadsträff i Ramkvilla, då Jan Evansson kommer att berätta om "Ramoa – en naturupplevelse i Småland". Kunskapstävlingen "Hjärnkoll" äger rum 21 februari kl. 14 i föreningslokalen.

Ordförande Charles Häll tackade för gott samarbete och trevlig gemenskap under det gångna verksamhetsåret. Som avslutning sjöng kören Säg minns du den sången, Vänskap och Må din väg.

Publicerades: 19 februari 2018 Uppdaterades: 19 februari 2018