Bluff sms

Varning för bluff SMS!
Det har kommit till förbundets kännedom att medlemmar fått ett bluff-sms med uppmaning att betala en faktura till SPF Seniorerna. Avsändare är nummer 71177.

Varning för bluff sms
Det har kommit till förbundets kännedom att medlemmar fått ett bluff-sms med uppmaning att betala en faktura till SPF Seniorerna. Avsändare är nummer 71177.

Mottagaren ombeds i sms'et att signera betalningen. 
Detta är ett bluff-sms. Signera inte betalningen utan ta bara bort sms'et från din telefon.

Förbundet skickar ut avi för 2023 års medlemsavgift på två sätt:

Via vanlig post, detta får de flesta medlemmarna. 
Via e-faktura till de medlemmar som anmält i sin internetbank att de vill ha avin på detta sätt.