Månadsträffar

Månadsträffarna 4:e oktober och 1:e november genomfördes på Mullsjö Hotell & Konferens med ett nytt koncept för träffarna.

På månadsträffarna den 4:e oktober och 1:e november testades ett nytt koncept för våra månadsträffar. Konceptet går ut på att vi först träffas kl 13 på Mullsjö Hotell o Konferens och äter dagens lunch i matsalen. Kaffet som ingår i dagens Lunch dricks också i matsalen. Vi går sedan innomhus till en annan lokal och får där senaste information från styrelsen och kommittéer samt blir underhållen av bokad artist för dagen. Träffen avslutas med vinstdragning på lotteriet och på inlämnade aktivitetskort om det är en sådan månad. Vid de två testträffarna i oktober och november fick deltagarna svara på en enkät där man la sin röst på ovan beskrivet koncept eller på konceptet med "fika" i matsalen på Margaretas Park enligt tidigare träffar. 145 fyllde i enkäten vid de två träffarna och 97% föredrog konceptet med träffar på Mullsjö Hotell & Konferens.