Dragning friskvårdskort

Dragning av vinnare på inlämnade aktivitetskort i perioden 1 december 2020 till 28 februari 2021 har genomförts 2021-03-02.

På grund av coronapandemin har inga månadsträffar genomförts sedan 2 mars 2020. Styrelsen beslöt att genomföra vinstdragning på inlämnade aktivitetskort t.o.m. 28 februari 2021, innan samtliga kort skickas till distriktet. Dragningen genomfördes på Gull-Britts altan den 2 mars och närvarande var Gull-Britt, Arne, Kerstin och Ulf.

83 st kort har lämnats in vilket ger 7 st vinster att dela ut. Presenkort på Björkhaga vann Etelka Paulsson, Gull-Britt Schalin, Bengt Nilsson, Ulla Lindmark, Viveka Söderlund, Siv Largén och Ingvar Lindgren.

Totalt har 226 aktivitetskort lämnats in sedan 1 mars 2020 och detta antal har skickats till distriktets kansli för att deltaga i deras föreningstävling där vi får deltaga med 3 lotter.

Samtliga vinnare kommer att kontaktas och få sina vinster inom kort.