Aktiviteter startar igen

Mullsjö kommun har beslutat att tillåta en aktivitet som pågår i fritidsgården Knuten från september 2020.

Biljarden har tagit beslutet att starta sin aktivitet igen från september 2020.

Bordtennisen startar igen från 7:e oktober med en något senare starttid, kl 08:30. Ny kontaktperson är Hans Sandström 070 679 12 01.

Qigong har beslutat att avvakta med sin start till vt 2021, då deras vanliga tider överlappar biljardens aktivitet och det är f.n. inte ok.

Bokträffen kommer att träffas igen men kommer f.n. inte att vara i biblioteket. Kontakta Ulla 070 735 21 29 för mer information.