Mailutskick180926

Felaktiga tider i utsänd e-post 2018-09-26

Månadsmötet den 1 oktober börjar kl 15:30 och inte 16:30 som angavs.

Vinprovningen är flyttad till fredag 9 november och inte 26 oktober som angavs. Beklagar detta/Arne