Medlemskap 2019

Avisering av medlemsavgift för år 2019

Aviseringen i central uppbörd sker under januari månad 2019. Inom SPF Seniorerna Mullsjö har vi central uppbörd