Studiebesök RPC Superfos

Intresseanmälda till studiebesöket är uppdelade i två grupper

Studiebesöket genomförs tisdagen den 20 mars kl 14 och onsdagen den 21 mars kl 14. Vi får vara max 20 st i varje grupp. Uppdelning är gjord och information är skickad till samtliga med e-postadress. Finns fortfarande plats till några fler. Kontakta Arne Tenvert, tenvert.arne@telia.com, om du är intresserad att följa med.

OBS Lämna alla smycken hemma vid detta studiebesök!