Äldre i trafiken

Studiecirkeln är avslutad.

Studieledare Bengt Nilsson

Tel. 070 5737817

bengt.a.w.nilsson@telia.com

Ny studiecirkel kan ordnas om intresse finns.

Tryck här Information från NTF