Referat 2020

Senaste referatet ligger först

Juni

För att bryta tristessen för oss 70-plussare har SPF Seniorerna Öster genomfört utomhusaktiviteter varje vecka sedan början av juni: bangolf i Liljeholmsparken, promenader runt Rocksjön med fika, utomhusgympa i Liljeholmsparken samt fikaträffar i John Bauerparken och Rosariet. Dessutom har bokcirkeln haft några sommarträffar efter vårens inställda möten. Aktiviteterna har samlat varierande antal deltagare och alla har varit mycket nöjda framför allt med att kunna umgås igen även om det måste ske med ett visst fysiskt avstånd. Och vädergudarna har ju också bjudit på fantastiskt sommarväder sånär som på någon enstaka gång då vi tvingats ställa in.
Aktiviteterna fortsätter sommaren ut så länge vädret tillåter.


Utomhusgympa i Liljeholmsparken


Fikaträff i Rosariet


Bangolf


Pausfika vid promenad runt Rocksjön


Bokcirkel

*************************************************************************************

Månadsmöte - Det ska vara gött att leva

Tisdag den 10 mars hölls ett sedvanligt månadsmöte på Lindgården. Med tanke på den corona-oro som råder var det ett väldigt välbesökt möte, över 90 personer hade kommit för att lyssna på Björn Westerlind, överläkare på geriatriska kliniken på Ryhov. Under rubriken "Det ska va gött att leva" berättade han om den åldrande, sköra kroppen och effekterna av att äta för många mediciner och risken för att vi får felaktig medicin eller mediciner som inte passar ihop. Han betonade att mediciner är väldigt bra att ta. Det är mycket deras förtjänst att vi blir äldre. I takt med att vi blir äldre så blir vi dock skörare och behöver mer medicin och så blir det en svår balansgång om hur många man ska ta. Ökad fetma, benskörhet, diabetes, högt blodtryck och demens var de vanligaste problemen när man blir äldre. Man skulle prata med sin läkare om man tog fler än 10 olika mediciner per dag. En av de viktigaste anledningarna till att vi blir äldre är dock generna. En plats nere i södra Skåne är den plats där flest äldre lever. Det var en väldigt intressant föreläsning med mycket fakta, och diagram som gjorde det lätt att följa med.

Innan Björn började tala gav vår ordförande lite information om vad som varit och vad som kommer att hända. Han talade också om den internationella kvinnodagen. Vi fick höra om dess uppkomst och även om viktiga årtal och milstolpar i kvinnornas kamp för lika rättigheter.

Eftermiddagen avslutades med sedvanligt fika och lottdragning.

******************************************************************************

Sällskapsspel

Fössta tossdan i mass var det återigen dags för en eftermiddag med sällskapsspel och fika. Ett antal medlemmar från Jönköping Öster samlades och spelade diverse spel, t ex Yatzy, Kinaschack, Kasta gris m m. Dagen till ära blev det massipantååta till kaffet. Det blev en trevlig eftermiddag med social samvaro och gott fika. Nu ser vi fram mot kommande träffar.

******************************************************************************

Boula La

Tisdagen den 20 februari träffades 30 pigga seniorer från SPF Jönköping Öster för en timmes boule i mysig miljö på Smedjegatan. Man spelar i lag tre mot tre på fem banor och får smaka på husets vin eller ett glas öl med lite småtugg (Petite assiette de charcuterie). Detta är en umgängesformer som passar alla, både nybörjare och proffs. Man tänker inte på att tävla, utan man gläds varje gång man lyckas bra med ett kast. Man kan spela en halvtimme, och sen göra en paus för dryck och småtugg. Man kan också spela i ett sträck utan paus och gå och småäta under tiden man spelar eller ta drycken och småtugget när man spelat klart. Stämningen var hög under hela passet och man hörde kommentarer som " vad kul det här va " och " det här måste vi göra om ". Det var nöjda och glada seniorer som vände hemåt efter väl förrättat värv.

******************************************************************************

 

Årsmöte

Den 11 februari höll föreningen årsmöte på Lindgården. Årsmötet var mycket välbesökt med ungefär 80 deltagare.
Mötet inleddes med parentation över medlemmar, som avlidit under 2019.
Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna under ordförandeskap av f.d. ordförande Rolf Johnson, biträdd av Elisabeth Lindberg som sekreterare, likaledes f.d. ordförande. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter val på årsmötet utgörs styrelsen av:

Göran Viklander, ordförande
Lilian Mattsson, vice ordförande
Mari-Ann Josefsson, sekreterare
Anne-Marie Hellqvist, kassör,
Britt-Marie Florvik, medlemssekreterare
Greta Karlsson, medlemssekreterare,
Olle Burström, ledamot
Bengt-Åke Gustafsson, ledamot
Jan-Olof Svensson, ledamot

Till revisorer valdes Stig Wikström och Calle Stawiarski samt till revisorssuppleant Gunnar Olsson.

Valberedning omvaldes och består av Bengt-Åke Johansson, Ulf Davidsson samt Gerd Berggren.

Mötesordföranden tackade styrelsen och övriga förtroendevalda för ett mycket gott utfört arbete under verksamhetsåret.

Så övertog Olle Burström scenen och berättade om och visade fantastiska bilder från en resa till Sydafrika. Även Birgitta Andersson berättade om sin lite mer äventyrliga resa till södra Afrika med De Rosa Bussarna.

Årsmötet avslutades med fika, lotteridragning samt information av ordförande Göran Viklander.

 

 

*************************************************************************

Temamöte Dina rättigheter och möjligheter i kontakt med vården

Temamötet den 21 januari om "Rättigheter – Möjligheter vid vårdkontakter" samlade ett fyrtiotal intresserade seniorer från SPF Seniorerna Jönköping Öster, Väster och Centrum.

Inom Region Jönköping pågår projektet "Tillsammans bygger vi patientkontrakt". Elisabeth Lindberg, som ingår i projektet inledde med lite bakgrundsfakta. Patientkontrakt är en överenskommelse som vårdgivare och patient skapar tillsammans där innehållet bygger på vad som skall ske i den fortsatta kontakten, när det ska ske och vem patienten skall vända sig till. Syftet är att öka tydligheten och ge patienten ett större inflytande och en ökad trygghet. En fast vårdkontakt och en sammanhållen plan skall ingå. De aktuella behoven styr och det är viktigt att ta hänsyn till att det kan skifta mellan individer och vid olika tillfällen.

Eva Timén, Folkhälsoavdelningen gav en introduktion till egenvård och gav exempel på hur den digitala världen erbjuder mycket information och olika hjälpmedel för egenvård och ökat patientinflytande – ett av de viktigaste är 1177.se.

Henrik Åhnfors, Patientstödjare och tillika medlem i projektet informerade om vilka möjligheter som finns att söka kunskap om olika sjukdomar och hur man kan sköta sina egna kontakter t ex tidsbokning, läsa sin journal m m.

Efter kaffe och nyttigt tilltugg följde praktiska övningar i att använda 1177.se tillsammans med digitala coacher som också ingår i projektet. Många gjorde helt nya erfarenheter och andra upptäckte smarta sätt att gå vidare.

*************************************************************************

Månadsmöte januari

Tisdagen den 14 januari träffades SPF Seniorerna Jönköping Öster på Lindgården för årets första månadsmöte. Glädjande nog var det närmare 100 medlemmar som trotsade regn och rusk och tog sig in i värmen för en trevlig eftermiddag.

Vår ordförande inledde det hela med att informera om kommande aktiviteter och tipsade även om några nyårslöften som är både roliga och enkla att hålla. Dessutom är de bra för hälsan. Vad sägs om att läsa mer, äta choklad, dricka lite champagne, ta kortare promenader och träffa vänner oftare.

Vår underhållare för dagen, Pecke Polis, gjorde också sitt bästa för att få oss att trivas. Han behärskade verkligen konsten att prata mellan låtarna. Han fick oss att skratta och applådera och eggade oss till ovationer. Vi fick lyssna på ett pärlband av svenska klassiker av t.ex. Ove Thörnqvist, Nicklas Strömstedt, SvenIngvars, och Fred Åkerström. Han avslutade det hela med att dela ut ett pris till den åhörare som varit mest entusiastisk under dagen. Kul. Dagen avslutades med fika och lottdragning. Tack för ett fantastiskt prisbord.