Avtackning Mari-Ann

Fredagen 29 oktober, tackade vi Mari-Ann Josefsson för mångårigt förtjänstfullt arbete i vår förening. Mari-Ann har haft många strängar på sin lott, förutom sin roll som sekreterare i styrelsen. Vi är många i styrelsen som idag delar på Mari-Anns tidigare arbetsuppgifter. Ett stort Tack Mari-Ann för dina insatser i vår förening och lycka till med flytten till Linköping. Vi kommer att sakna dig.