6 oktober Lunch

Onsdagen den 6 oktober samlades återigen ett gäng SPF-are från Jönköping Öster på Guvernören för gemensam lunch. Liksom förra gången var det glada miner, livliga samtal och god mat.
Nästa gemensamma lunch är planerad till 24 november. Även denna gång på restaurang Guvernören.