4 september Årsmöte

SPF Seniorerna Jönköping hade 14 september 2021 ett försenat årsmöte/månadsmöte.
Ett 70-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.
Ordförande Göran Viklander hälsade välkommen och inledde med en parentation över avlidna medlemmar.
Rolf Johnsson valdes till ordförande och Elisabeth Lindberg till sekreterare för årsmötet. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning gicks igenom och godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020. Val förrättades av styrelse, revisorer och representanter till Samrådsgruppen. Några medlemmar avtackades med blommor.
Efter avslutat årsmöte intog Anders Fennsjö scenen och underhöll oss med musik och berättelser från den amerikansk folkmusiken.