12 oktober månadsmöte

Referat från Månadsmöte 12 oktober
Tisdagen den 12 oktober träffades återigen ett 100-tal SPF-medlemmar på andra månadsmötet för hösten. Ordförande Göran Viklander inledde mötet med information om bl a kommande aktiviteter. Göran informerade om och uppmanade medlemmarna att svara på två enkäter; från Kommunala pensionärsrådet - KPR ang framtidens boende och insatser för äldre samt en enkät från Länsstyrelsen, som håller på att kartlägga kontanthantering och digitalisering. De vill ha in synpunkter från oss som privatpersoner hur vi upplever att möjligheterna betala kontant försvinner alltmer.

Därefter presenterades dagens föreläsare ”Rebellkirurgen” Erik Erichsen. Erik arbetade i många år som kirurg/ortoped i båda Sverige och tredje världen, främst Etiopien. Blev känd för allmänheten genom dokumentären “Rebellkirurgen” som handlar om hans liv som kirurg på landsbygden i Etiopien. I Etiopen fanns det inte tillgång till instrument, teknik och hjälpmedel som i Sverige så Erik uppfann egna metoder och hjälpmedel bl a genom att införskaffa material från Claes Olsson och Biltema. Erik genomförde sitt föredrag med humor och entusiasm, många skratt hördes bland åhörarna.