Dina rättigheter och möjligheter i kontakt med vården

Temamötet den 21 januari om "Rättigheter – Möjligheter vid vårdkontakter" samlade ett fyrtiotal intresserade seniorer från SPF Seniorerna Jönköping Öster, Väster och Centrum.

Inom Region Jönköping pågår projektet "Tillsammans bygger vi patientkontrakt". Elisabeth Lindberg, som ingår i projektet inledde med lite bakgrundsfakta. Patientkontrakt är en överenskommelse som vårdgivare och patient skapar tillsammans där innehållet bygger på vad som skall ske i den fortsatta kontakten, när det ska ske och vem patienten skall vända sig till. Syftet är att öka tydligheten och ge patienten ett större inflytande och en ökad trygghet. En fast vårdkontakt och en sammanhållen plan skall ingå. De aktuella behoven styr och det är viktigt att ta hänsyn till att det kan skifta mellan individer och vid olika tillfällen.

Eva Timén, Folkhälsoavdelningen gav en introduktion till egenvård och gav exempel på hur den digitala världen erbjuder mycket information och olika hjälpmedel för egenvård och ökat patientinflytande – ett av de viktigaste är 1177.se.

Henrik Åhnfors, Patientstödjare och tillika medlem i projektet informerade om vilka möjligheter som finns att söka kunskap om olika sjukdomar och hur man kan sköta sina egna kontakter t ex tidsbokning, läsa sin journal m m.

Efter kaffe och nyttigt tilltugg följde praktiska övningar i att använda 1177.se tillsammans med digitala coacher som också ingår i projektet. Många gjorde helt nya erfarenheter och andra upptäckte smarta sätt att gå vidare.