Årsmöte

Den 11 februari höll föreningen årsmöte på Lindgården. Årsmötet var mycket välbesökt med ungefär 80 deltagare.
Mötet inleddes med parentation över medlemmar, som avlidit under 2019.
Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna under ordförandeskap av f.d. ordförande Rolf Johnson, biträdd av Elisabeth Lindberg som sekreterare, likaledes f.d. ordförande. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter val på årsmötet utgörs styrelsen av:

Göran Viklander, ordförande
Lilian Mattsson, vice ordförande
Mari-Ann Josefsson, sekreterare
Anne-Marie Hellqvist, kassör,
Britt-Marie Florvik, medlemssekreterare
Greta Karlsson, medlemssekreterare,
Olle Burström, ledamot
Bengt-Åke Gustafsson, ledamot
Jan-Olof Svensson, ledamot

Till revisorer valdes Stig Wikström och Calle Stawiarski samt till revisorssuppleant Gunnar Olsson.

Valberedning omvaldes och består av Bengt-Åke Johansson, Ulf Davidsson samt Gerd Berggren.

Mötesordföranden tackade styrelsen och övriga förtroendevalda för ett mycket gott utfört arbete under verksamhetsåret.

Så övertog Olle Burström scenen och berättade om och visade fantastiska bilder från en resa till Sydafrika. Även Birgitta Andersson berättade om sin lite mer äventyrliga resa till södra Afrika med De Rosa Bussarna.

Årsmötet avslutades med fika, lotteridragning samt information av ordförande Göran Viklander.