Promenad på A6-området

En rätt så kylig dag med löfte om regn samlade trots allt några tappra själar för promenad uppe på A6 golfbana.