Månadsmöte januari

Tisdag den 8 januari höll SPF Seniorerna Jönköping Öster sitt första månadsmöte för våren. Vår ordförande hälsade alla välkomna och berättade lite kuriosa kring julen. Därefter informerades om kommande arrangemang, bl.a. startar tre nya cirklar: Gör om mig, Läs och res och Alla kan surfa. Vi kommer att göra ett intressant studiebesök hos SVIA-ABB, som sysslar med seende robotar och sätter också igång med våra promenader. Glöm inte heller vårt Årsmöte den 12 februari med underhållning av Kenneth Holmström.

Många hade trotsat det dåliga vädret för att komma och lyssna på vårt dragplåster för dagen, Ann-Britt Björlinger. Hon berättade om ett kvinnoöde på "trådrullatågets" tid, och gestaltade på ett mjukt och älskvärt sätt banvaktarhustrun Agda Käll som levde för 100 år sedan. Agda var gift med banvaktaren Emil, och de fick 12 barn varav 8 överlevde. Trots ett ofta fattigt och besvärligt liv lyckades de behålla sin kärlek och ge barnen en bra uppväxt. Det var ett utmärkt exempel på levande historia och Ann-Britt lyckades verkligen få oss att förstå hur det var att leva för 100 år sedan. Mötet avslutades som vanligt med fika och lotteri.