Studiebesök på Hälsohögskolan

Tisdagen den 26 mars gjorde SPF Seniorerna Jönköping Öster ett studiebesök på Hälsohögskolan, en av högskolorna på Jönköping University.

Docent Anna Dahl Aslan gav en mycket intressant föreläsning om Hälsohögskolans och sin egen forskning inom gerontologi. Bland mycket annat fick vi veta att faktorer som påverkar hälsan och risken för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar inte är desamma för äldre människor som för yngre och medelålders. Studiebesöket avslutades med gemensam lunch på restaurang Arken på Jönköping University.